För tandläkare

Wasa_panorama2

Du som tandläkare är välkommen att remittera din patient för följande behandlingar:

  • punkten   Parodontal terapiplanering och behandling
  • punkten   CBCT rtg i samarbeta med vår oral radiolog Lars Olsson
  • punkten   Sinuslyft
  • punkten   Estetisk parodontal kirurgi
  • punkten   Fullständig implantatbehandling
  • punkten   Implantatoperation

 

Dina patienter får ett snabbt omhändertagande och din patient förblir alltid din patient. Din remiss kan begränsas till att omfatta endast konsultation eller behandling. I samband med första besöket får du ett remissvar med terapiplan samt en ungefärlig tidsplan.

Vi ser fram emot ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.

Vi ordnar även kurser för assisterande personal vid operation,  angående kvalitetssäkring på din klinik samt fördjupningskurs för tandhygienister om periimplantit och post operativt patient omhändertagande.