Käkledsbesvär

 

WasaDetaljer_127 Käkledsbesvär kan orsakas av olika faktorer

Tandgnissling och tandpressning kan ge muskelsmärta, rörelsesmärta och knäppningar vid käkledsbesvär.

Muskulära besvär kan ibland ha en koppling till förändringar i en individs sociala situation. Händelser som skilsmässa, en anhörigs bortgång, misstrivsel på arbetet, m.m. leder inte sällan till att symptom börjar ge sig till känna just i käkmuskulatur.

WasaDetaljer_077  Behandling

Patienter med käkledsbesvär kan behandlas med följande behandlingar:

  • punkten  inslipning av bettet och bettskena
  • punkten  sjukgymnastisk behandling och akupunktur
  • punkten  läkemedelsbehandling