Piezosurgery

 

 Piezosurgary hemsidan Piezosurgery
PIEZOSU
RGERY® är en ny teknik för hårdvävnadskirurgi. Tack vare de kontrollerade tredimensionella ultraljudssvängningarna höjer vi behandlingskvalitén och lyckandet för dig som patient. 

Fördelarna med PIEZOSURGERY är många.

Några exempel är:

• Mjuk vävnad skyddas, exempelvis i sinuslyft kirurgi reduceras risken för perforering med över 80 %

• Mindre svullnad efter operation

• Snabbare och bättre osseointegration efter iordningställande av implantat 

• Snabbare och mindre traumatisk postoperativ återhämtning