Piezosurgery

 

 Piezosurgary hemsidan PIEZOSURGERY® är en anordning som vi använder under operation.

Fördelarna med PIEZOSURGERY är många. Några exempel är:

 

• Mjuk vävnad skyddas, exempelvis i sinuslyft kirurgi reduceras risken för perforering med över 80 %

• Mindre svullnad efter operation

• Snabbare och bättre osseointegration efter iordningställande av implantat 

• Snabbare och mindre traumatisk postoperativ återhämtning